Pielgrzymka do kraju Noego

Rodzaj wyceiczki:

Długość: 

Miejsce startu:

Poznań i okolice, Bydgoszcz i okolice, Warszawa i okolice, Inne

Miejsce pobytu:

Pielgrzymki zagraniczne

Program wycieczki

PROGRAM PIELGRZYMKI DO KRAJU NOEGO

DZIEŃ  I     

Wylot z Polski do Erywania. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II

Śniadanie. Zwiedzanie Erywania z przewodnikiem, m.in.: najstarszy kościół w Erywaniu, czyli Kościół Katoghike, Katedra Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Świętego Grzegorza Oświeciciela, Plac Republiki,  Kaskady, Teatr opery i baletu, Park Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ormian, Muzeum Manuskryptów Matenadaran, gdzie znajdują się cenne rękopisy ormiańskie. Przejazd do Twierdzy Garni, która była letnią rezydencją królów Armenii wraz z punktem widokowym na wąwóz “Symfonia kamieni”. Klasztor Siedmiu Kościołów i Czterdzieści oltarzy Geghard, zespół zabytkowy średniowiecznej architektury ormiańskiej. W jego skład wchodzą kościoły wyryte w skale. Najbardziej znanymi są Geghard i Garni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obiadokolacja. Czas do dyspozycji grupy. Nocleg.               

DZIEŃ III    

Śniadanie. Podróż do Eczmiadzynu, siedziby patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego – Katolikosa Wszystkich Ormian. Eczmiadzyn  dosłownie znaczy Zstąpienie Jednorodzonego: miejsce wybudowania Kościoła wyznaczył Jezus Chrystus. Katedra zbudowana przez Grzegorza Oświeciciela w latach 301-303, powiększana w latach 480, 616 i 1658. Kościół powstał jako jeden z pierwszych na świecie kościołów Chrześcijańskich. Odwiedzimy muzeum Katedry, gdzie znajdują się relikwie Kościoła Ormiańskiego,  wśród nich Geghard – Włócznię Longinusa, którą przebito bok Chrystusa, fragment deski z Arki Noego, relikwie Świętych apostołów. Według tradycji Włócznia została przewieziona do Armenii przez apostoła Judę Tadeusza. Zwiedzanie kościołów Świętej  Hripsime i  Świętej Gajane. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Zwartnoc, gdzie zobaczymy ruiny świątyni – perły architektury z VII wieku. Powrót do Erywania. Tam odwiedzimy ormiański rynek i Wernisaż – targi rzemieślników. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV   

Śniadanie. Rozpoczynamy zwiedzanie wizytą w Klasztorze Chor-Virap z XVII w. Jest to miejsce pielgrzymek Ormian całego świata  z przepięknym widokiem na  Biblijną Górę Ararat do której przybył Noe: to jest miejscem uwięzienia Świętego  Grzegorza Oświeciciela w małym lochu w ciągu 13 lat bez żadnego pożywienia – oskarżonego przez ormiańskiego króla o kaznodziejstwo na rzecz Chrześcijaństwa.  Zwiedzanie Kościoła Matki Bożej, jedno ze świętych miejsc dla wszystkich chrześcijan: w tym Klasztorze byli Papieże Jan Paweł II i Franciszek. W okolicy klasztoru była starożytna stolica Artaszat.  Zwiedzimy Areni, fabrykę produkującą wino ze specjalnych szczepów winorośli. Wizyta w Kanionie czerwonych skał z Klasztorem Norawank, centrum życia religijnego i kulturalnego z XII w.
W kościołach jest bardzo dużo nagrobnych płyt, a wokół przepiękne chaczkary mistrza Momika. W klasztorze znajduje się niepowtarzalna płaskorzeźba, która okazuje Boga Ojca. W otoczeniu różnobarwnych skał, Kamiennego Lasu, położone jest miasto Goris. W starym Gorisie obejrzymy XVII-XIX-wieczne mieszkania skalne. Nowe miasto tworzą ulice z malowniczymi domami kamiennymi o czerwonych dachach. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ  V

Śniadanie. Skorzystamy z najdłuższej kolejki linowej na świecie, aby dotrzeć do klasztoru Tatew, największego centrum religii, nauki, kultury i edukacji średniowiecznej Armenii, które znajduje się on na skalistym płaskowyżu nad zawrotnym kanionem dopływu rzeki Worotan. Zobaczymy również starożytne obserwatorium Zorac Karer, składające się z ponad 200 olbrzymich kamiennych bloków – menhirów, tworzących krąg z dolmenem pośrodku. Zorac Karer  jest nazywany także „ormiańskim Stonehenge”. Zatrzymamy się koło karawanseraju Selima, średniowiecznego „hotelu” na Wielkim Jedwabnym Szlaku. Na wysokości 2000 m n.p.m. ujrzymy słodkowodne jezioro Sewan, jedno z największych wysokogórskich jezior na świecie, dawniej zwane Gegharkunik – Geghamskie morze. Zakwaterowanie w hotelu nad jeziorem Sewan. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VI               

Śniadanie. Klasztor Sewanawank został zbudowany z ciemnego kamienia w 874 r. na sewańskim półwyspie. Sewanawank ufundowała w IX w. księżniczka Mariam, która szukała tu samotności. W klasztorze znajdują się dwa czynne kościoły: Świętych Apostołów (Arakelots) i Matki Bożej (Astvacacyn). Klasztor został zbudowany z tufu – skamieniałego popiołu wulkanicznego (jak większość budowli w Armenii), który może być pomarańczowy, żółty, niebieski, brunatny. Podróż do Dilidżanu, jednej z najbardziej znanych miejscowości turystycznych Armenii. Miejscowość ta jest nazywana przez turystów „Małą Szwajcarią”. Przejedziemy na zwiedzanie kolejnego zespołu klasztornego Odzun VI w. Odwiedzimy dwa klasztory, wpisane w Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Klasztor Sanahin, który zostal załóżony w X w. i stanowił duże centrum oświaty. Główną świątynią klasztoru jest Kościół Najświętszej Maryi Panny. Klasztor Hachpat założony w X w. i też był ważniejszym centrum edukacyjnym. Zespół klasztorny Hachpat składa się z Kościoła Najświętszej Maryi Panny, kościołów Surb Grikor i Surb Nszan, refektarzu, dzwonnicy i kruchty. Ściany wewnętrzne kościoła Surb Nszan są pokryte freskami, główniej o treści religijnej – Zwiastowanie Pańskie, Boże Narodzenie, Chrzest Pański, Pięćdziesiątnicа. Zakwaterowanie w hotelu w Alawerdi. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ VII  

Śniadanie. Aragac, najwyższy szczyt Armenii (4090 m n.p.m). Park alfabetu, poświęcony 1600-leciu stworzenia ormiańskiego alfabetu. Na wysokości 2300 m odwiedzimy VII-wieczną twierdzę Amberd z kościołem. Zwiedzimy również Klasztory Howhannawank i Saghmosawank położone na brzegu malowniczego kanionu rzeki Kasach. Howhannawank słynie z jednego z niewielu ikonostasów w Armenii. Kościół Świętego Karapetu  jest ozdobiony płaskorzeźbą przedstawiającą Jezusa.  Klasztor Saghmosawank z Kościółem Surb Syon został  wybudowany w XIII wieku przez księcia Waczutiana. Przejedziemy do miasta Asztarak, gdzie odwiedzimy VII-wieczny Kościół Karmrawor. Powrót do Erywania. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VII  

Śniadanie. Transfer na lotnisko w Erywaniu. Przelot do Polski.

 

PROGRAM RAMOWY – KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE

Cena:

Cena uzależniona jest od miejsca wyjazdu, terminu wyjazdu, liczby uczestników oraz standardu zakwaterowania. Skontaktuj się z nami.

Cena zawiera:

Cena zawiera: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, komfortowy autokar na całej trasie pielgrzymki, noclegi, wyżywienie według programu, ubezpieczenie NNW i KL, usługi miejscowych przewodników, opiekę licencjonowanego pilota, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wstępy.

Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji; dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych; biletów wstępu i opłat granicznych (130 USD); dopłaty do pokoju jednoosobowego (240 lub 270 USD w zależności od standardu wyjazdu); zwyczajowych napiwków.

Pobierz ofertę w PDF:

pdf

This entry was posted in . Bookmark the permalink.